Koulutukset

Traumahoidon perusteet

 • kesto 2 päivää
 • koulutuksessa käydään läpi perustelementtejä liittyen trauman vaikutusten
  ymmärtämiseen niin yksilön, perheen kuin yhteisönkin näkökulmasta
 • antaa kattavan käsityksen niin traumareaktioista, niiden perusvakauttavista ja tyynnyttävistä keinoista kuin tunnistamisesta
 • pääpiirteissään käydään läpi dissosiaatiota ja siihen liittyviä kehollisia oireita
 • työskentelytapa on konkreettinen ja käytäntöä korostava ja pyritään antamaan osallistujille omaan asiakastyöhön työvälineitä
 • koulutukseen liittyy myös työnohjauksellinen osio jossa voidaan pienryhmissä miettiä omaan työhön liittyviä asioita yksityiskohtaisemmin

Traumahoitoon perehtyminen pienryhmäpajoissa

 • kesto 1 päivä
 • osallistujat jaetaan pienryhmiin (5-6 henkilöä)
 • pienryhmissä tutustutaan traumahoidon perusteisiin ryhmävetäjän ohjaamana
 • ote on työnohjauksellinen ja käytännönläheinen